Czym jest nadzór budowlany?

Kierowanie budową nie może być przeprowadzone przez pierwszą lepszą firmę budowlaną. O tym, kto może pełnić funkcję kierownika budowy, czyli sprawować nadzór budowlany nad inwestycją dokładnie mówią przepisy zawarte zarówno w prawie budowlanym, jak i aktach wykonawczych z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Czym jest nadzór budowlany? Czemu służy nadzór budowlany inwestycji?

Przeprowadzenie inwestycji budowlanej wymaga przede wszystkim spełnienia szeregu surowych norm gwarantujących bezpieczeństwo nie tylko robotnikom w trakcie budowy obiektu budowlanego, ale również przyszłym użytkownikom lokalu. Nadzór budowlany sprawuje pieczę nad właściwym przebiegiem wszelkiego rodzaju robót budowlanych. Co ważne organy nadzoru budowlanego nie są praktycznie zupełnie związane z organami udzielającymi zgody na budowę. W organach administracji architektoniczno-budowlanych dostaniemy formalne zezwolenie na przeprowadzenie inwestycji, a nadzór budowlany odpowiada za każdą czynność wykonaną po otrzymaniu zgody na budowę, a także po zakończeniu robót.

Jakie są dokładne zadania nadzoru budowlanego?

Zadania nadzoru budowlanego mogą być wykonywany przez trzy organy: powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB), wojewodę przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (WINB) oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB). Na czele nadzoru budowlanego stoi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, pod nim natomiast kolejno Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zadania nadzoru budowlanego są szerokie. Dotyczą między innymi: wydawanie zgód na użytkowanie obiektów (Powiatowy Inspektor Nadzoru B), przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, a także szeroko pojętą kontrolę budynków. Kontrola nadzoru budowlanego może odbyć się na każdym etapie budowy inwestycji. Jej celem jest sprawdzenie np. zgodności robót z projektem budowlanym oraz przepisami prawa budowlanego. Nadzór budowlany może wstrzymywać roboty w razie wykrycia niezgodności, a także przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektów budowlanych.

Nadzór budowlany a inspektor nadzoru inwestorskiego (budowlanego)

Decydując się na budowę poważnej inwestycji, zmierzającej do powstania lokalu użytkowego, czy też miejsc użyteczności publicznej dobrze jest zatrudnić sprawdzoną ekipę budowlaną, która w swych szeregach ma inspektora nadzoru budowlanego. Jest to ważne z jednego prostego względu. Jeśli inwestycja kierowana będzie od samego początku, przez osobę z uprawnieniami inspektora nadzoru budowlanego, żadna kontrola urzędowa nie będzie straszna. Nadzór budowlany inwestycji bowiem pozwoli terminowo zakończyć inwestycję otrzymać pozwolenie na użytkowanie obiektu bez zbędnej zwłoki. Nadzór budowlany inwestycji sprawuje pieczę nad każdym etapem realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczęcia, poprzez trwające prace budowlane do chwili oddania budynku do użytkowania. Nadzór budowlany inwestycji pozwala mieć 100% pewności, że każda czynność przeprowadzona na terenie inwestycji została zgodnie z projektem budowlanym, jak również przepisami prawnymi i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

 

 

Galeria

Galeria

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.